PRODUKTY     AKTUALNOŚCI     KONTAKT
Dentium World CLASS
Zarządzanie tkankami miękkimi
chirurgia plastyczna przyzębia
Warszawa 02-03 czerwca 2018 (sobota - niedziela)
KURS TEORETYCZNO - PRAKTYCZNY
profesjonalne zajęcia  w Polsce - tylko jedna grupa maksymalnie 20 osób
Ignacio Sanz Sanchez
Ignacio Sanz Sánchez
Absolwent stomatologii na Universidad Complutense de Madrid.
Magister nauk stomatologicznych na Universidad Complutense de Madrid.
Doktorat na Universidad Complutense de Madrid.
Magister periodontologii i implantologii na Universidad Complutense de Madrid. Certyfikat: "Członek Zarządu komitetu podyplomowej edukacji periodontologicznej Europejskiej Federacji Periodontologicznej" Specjalista w mikroskopowej endodoncji-Bilbao. Przeddoktoranckie stypendium za treningi fakultetów uniwersyteckich (FPU) na Universidad Complutense de Madrid. Publikacje w państwowych i międzynarodowych czasopismach. Wykładowca na państwowych i międzynarodowych konferencjach. Prywatna praktyka w periodontologii, endodoncji i implantologii. Współpraca z profesorem periodontologii i implantologii na Universidad Complutense de Madrid. Współpraca z profesorem stomatologii regeneracyjnej opartej na nowych technologiach na Universidad Complutense de Madrid. Współpraca z profesorem praktyk zewnętrznych na Universidad Complutense de Madrid.
Eduardo Montero
Eduardo Montero
Absolwent wydziału stomatologii Complutense University of Madrid na Universidad Complutense de Madrid
Magister Nauk Stomatologicznych na Universidad Complutense de Madrid
Magister Periodontologii i Stomatologii Implantacyjnej na Universidad Complutense de Madrid
Członek Zarządu Europejskiej Federacji Periodontologicznej (EFP)
Nauczyciel kliniczny periodontologii i periodontologii podyplomowej.
Doktorant na Universidad Complutense de Madrid
Prywatna praktyka periodontologiczna i implantologiczna w Madrycie i Palma de Mallorca.
Program kursu:
Dzień pierwszy - sobota
9:00-10:00 - Ignacio Sanz-Sánchez
Anatomia tkanek okalających zęby w implantologii

10:00-11:00- Eduardo Montero 
Augmentacja skeratynizowanej tkanki okalającej zęby i implaty.
Użycie autologicznych graftów i substytutów tkanek miękkich
 
11:00-11:30 - PRZERWA KAWOWA - PYTANIA DO PROWADZĄCYCH.

11:30-12:30 - Ignacio Sanz-Sánchez
Operacje periodontalne w strefie estetycznej

12:30-13:30 - Eduardo Montero 
Kształtowanie linii dziąsła i wydłużanie korony

13:30-14:30 - PRZERWA NA LUNCH

14:30-17:30 - Ignacio Sanz-Sánchez i Eduardo Montero
Warszaty praktyczne. Różne techniki otrzymywania autogenicznych graftów tkanek miękkich. Augmentacja skeratynizowanych tkanek z autogenicznymi graftami i substytutami tkanek miękkich. Wydłużanie korony.
Dzień drugi - niedziela
 9:00-10:00 - Ignacio Sanz-Sánchez
Zlokalizowane recesje dziąseł: etiologia, czynniki ryzyka i diagnoza. Ignacio Sanz-Sánchez

10:00-11:00 - Eduardo Montero
Techniki zasłaniania odsłonięć pojedynczego korzenia.

11:00-11:30 - PRZERWA KAWOWA - PYTANIA DO PROWADZĄCYCH

11:30-12:30 - Ignacio Sanz-Sánchez
Techniki zasłaniania odsłonięć wielokorzeniowych.

12:30-13:30 - Eduardo Montero
Zakrywanie zaniku miękkich tkanek dookoła implantów. Korekcja rozejść objętościowych dookoła implantów i mostów.

13:30-14:30 - PRZERWA NA LUNCH

14:30-17:30 - Ignacio Sanz-Sánchez and Eduardo Montero
Warsztaty praktyczne. Dokoronowe przesunięcie płata (CAF). Technika tunelowa. Boczne przesunięcie płata.Serdecznie zapraszamy do zarejestrowania swojego udziału w 2 dniowym kursie teoretyczno-praktycznym dotyczącym zarządzania tkankami miękkimi w implantologii
ZAREJESTRUJ SIĘ
Program kursu w formacie pdf
POBIERZ PROGRAM
Copyright © DentalHolding 2017
Kursy implantologiczne