Rentgeny i radiografie cyfrowe włoskiej firmy TRIDENT

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, pozostaw nam swoje dane kontaktowe - nasz przedstawiciel chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Pobierz katalog DentalHolding  - kompleksową ofertę produktów. Pamiętaj: wszystkie produkty objęte są programem opieki DentalHolding PREMIUM
i DentalHolding Priority SERWIS Serwis. Zapoznaj się z nowościami - unitami stomatologicznymi, autoklawami, rentgenami, radiografiami, pantomografami i innymi urządzeniami

Wysoka  jakość, sprawdzona w wielu gabinetach w Polsce

Sprawdzona jakość włoskiej firmy TRIDENT

Ekonomiczne rozwiązania firmy FONA

Najnowsza technologia w aparatach rentgenowskich i radiografiach firmy VATECH

Kompleksowa usługa instalacji i obsługi aparatów RTG w gabineciePrzygotowanie pracowni rentgenowskiej

W naszej kompleksowej ofercie, oprócz aparatów RTG, radiografii cyfrowych, oprogramowania oferujemy ich instalację, uruchomienie i doradztwo w zakresie planowania pracowni rentgenowskiej.

Projekt osłon i dokumentacja

Nasi specjaliści wykonają projekty osłon rentgenowskich oraz kompleksową dokumentację zawierającą wprowadzenie systemu jakości do pracowni rentgenodiagnostyki stomatologicznej.

Instalacja i testy odbiorcze

Autoryzowany przez producentów nasz fachowy serwis dokona profesjonalnej instalacji zakończonej wykonaniem testów odbiorczych aparatu rentgenowskiego.

Testy specjalistyczne i uruchomienie pracowni RTG

Laboratorium DentalHolding posiadające akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) może wykonywać testy specjalistyczne niezbędne do uruchomienia i wprowadzenia do eksploatacji aparatu RTG 

Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna aparatów RTG

Nasi pracownicy posiadający wykształcenie politechniczne przechodzą regularnie szkolenia z zakresu  instalacji, pomiarów, uruchomienia, wykonywania napraw i przeprowadzania kalibracji urządzeń. Posiadamy zestawy fantomów gwarantujące kalibrację zgodną z zaleceniami producentów.