Serwis techniczny Pantomografy VATECH

DentalHolding - GWARANCJA STANDARDOWA - Skrócone warunki obsługi gwarancyjnej

Obsługa w ramach ochrony gwarancyjnej i wykonywania świadczeń gwarancyjnych realizowana na podstawie karty gwarancyjnej wydanej przez firmę DentalHolding Sp.z o.o.
W przypadku zagubienia karty w okresie gwarancyjnym istnieje możliwość wydania jej duplikatu na podstawie protokołu przekazania do użytkowania lub innego dokumentu potwierdzającego datę rozpoczęcia eksploatacji wydanego i poświadczonego przez DentalHolding Sp. z o.o.
Standardowy okres gwarancji podstawowej dotyczący urządzeń nowych wynosi:
Unity stomatologiczne DCI EDGE i FEDESA – 60 miesięcy pod warunkiem wykonania przeglądu pomiędzy każdym kolejnym 11 a 12 miesiącem eksploatacji przy wykorzystaniu zestawu serwisowego do przeglądu unitu po każdych 12 miesiącach eksploatacji – potwierdzeniem przedłużenia gwarancji jest raport serwisowy DentalHolding Sp.z o.o., na podstawie którego dokonywany jest wpis w karcie gwarancyjnej urządzenia.
Unity stomatologiczne SIGER, GNATUS, SAEVO, BEING - 36 miesięcy pod warunkiem wykonania przeglądu pomiędzy każdym kolejnym 11 a 12 miesiącem eksploatacji przy wykorzystaniu zestawu serwisowego do przeglądu unitu po każdych 12 miesiącach eksploatacji – potwierdzeniem przedłużenia gwarancji jest raport serwisowy DentalHolding Sp.z o.o., na podstawie którego dokonywany jest wpis w karcie gwarancyjnej urządzenia.
Autoklawy MOCOM - 36 miesięcy pod warunkiem wykonania przeglądu pomiędzy każdym kolejnym 11 a 12 miesiącem eksploatacji przy wykorzystaniu zestawu serwisowego do przeglądu autoklawu po każdych 12 miesiącach eksploatacji – potwierdzeniem przedłużenia gwarancji jest raport serwisowy DentalHolding Sp.z o.o., na podstawie którego dokonywany jest wpis w karcie gwarancyjnej urządzenia.
Autoklawy TRIDENT, FONA, GETIDY - 24 miesiące pod warunkiem wykonania przeglądu pomiędzy każdym kolejnym 11 a 12 miesiącem eksploatacji przy wykorzystaniu zestawu serwisowego do przeglądu autoklawu po każdych 12 miesiącach eksploatacji – potwierdzeniem przedłużenia gwarancji jest raport serwisowy DentalHolding Sp.z o.o., na podstawie którego dokonywany jest wpis w karcie gwarancyjnej urządzenia.
Sprzęt radiologiczny – aparaty RTG , systemy radiografii cyfrowej, pantomografy YOSHIDA, VATECH, TRIDENT, FONA, MIDMARK - 24 miesiące pod warunkiem wykonania odpłatnego przeglądu i kalibracji oraz wymaganych odpłatnie testów specjalistycznych przez laboratorium DentalHolding Sp.z o.o. pomiędzy każdym kolejnym 11 a 12 miesiącem eksploatacji przy wykorzystaniu zestawu serwisowego do przeglądu po każdych 12 miesiącach eksploatacji – potwierdzeniem przedłużenia gwarancji jest raport serwisowy DentalHolding Sp.z o.o., na podstawie którego dokonywany jest wpis w karcie gwarancyjnej urządzenia.
Sprzęt radiologiczny – tomografy CBCT YOSHIDA, VATECH, TRIDENT, FONA, MIDMARK – 36 lub 60 miesięcy pod warunkiem wykonania odpłatnego przeglądu i kalibracji oraz wymaganych odpłatnie testów specjalistycznych przez laboratorium DentalHolding Sp.z o.o. pomiędzy każdym kolejnym 11 a 12 miesiącem eksploatacji przy wykorzystaniu zestawu serwisowego do przeglądu po każdych 12 miesiącach eksploatacji – potwierdzeniem przedłużenia gwarancji jest raport serwisowy DentalHolding Sp.z o.o., na podstawie którego dokonywany jest wpis w karcie gwarancyjnej urządzenia.
Lasery stomatologiczne, urządzenia do piezochirurgii, mikrosilniki endodontyczne, skalery, lampy polimeryzacyjne - 12 miesięcy.
Mikroskopy ZUMAX - 36 miesięcy pod warunkiem wykonania przeglądu pomiędzy każdym kolejnym 11 a 12 miesiącem eksploatacji przy wykorzystaniu zestawu serwisowego do przeglądu użądzenia po każdych 12 miesiącach eksploatacji – potwierdzeniem przedłużenia gwarancji jest raport serwisowy DentalHolding Sp.z o.o., na podstawie którego dokonywany jest wpis w karcie gwarancyjnej urządzenia.

Szczegółowe warunki gwarancji przedstawione są na karcie gwarancyjnej dotyczącej danego okresu gwarancji. Ze względu na ciągle powiększające się portfolio produktów oferowanych przez DentalHolding lub zmian w okresach i warunkach gwarancji określanych przez producentów szczegółowe informacje dotyczące gwarancji na pozostałe urządzenia można uzyskać kontaktując się z działem serwisu, najlepiej poprzez formularz na stronie internetowej www.dentalholding.com w zakładce kontakt lub telefonicznie 22 313 08 80.

W okresie gwarancji DentalHolding Sp.z o.o. zobowiązuje się do usuwania usterki wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że urządzenie było użytkowane i konserwowane zgodnie z przeznaczeniem na zasadach i w okresach określonych w instrukcji obsługi, nie nastąpiła żadna ingerencja lub modyfikacja czy demontaż przez nieautoryzowany serwis techniczny lub osoby nieupoważnione, urządzenie nie uległo uszkodzeniu na skutek niewłaściwych mediów zasilających (niewłaściwe napięcie zasilania, przepięcia elektryczne, uszkodzenia wynikające ze złej jakości wody, powietrza zasilającego lub używanie innych niż zalecane przez producenta materiałów eksploatacyjnych.
Ochroną gwarancyjną nie są objęte części zużywalne np. żarówki, diody LED, łożyska, elementy gumowe i szklane oraz uszkodzenia w postaci odbarwień elementów z tworzyw sztucznych, uszkodzenia mechaniczne.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia urządzenia na skutek nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji.

DentalHolding PREMIUM - bezpieczeństwo przez wiele lat eksploatacji sprzętu medycznego

Bazując na ponad 25 doświadczeniu w zakresie jakości oferowanych przez nas produktów jesteśmy w stanie zapewnić Państwu oprócz fabrycznej gwarancji dodatkowy rozszerzony program opieki gwarancyjnej DentalHolding PREMIUM. Udział w programie pozwala na uzyskanie ochrony i gwarancję wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji urządzeń. Do programu można dołączyć w okresie 30 dni daty zakupu uzyskując dodatkowy rabat w wysokości 30 % opłaty za pierwszy rok. W późniejszym okresie istnieje możliwość dołączenia aż do momentu zakończenia gwarancji podstawowej. Więcej informacji moźna uzyskać telefonicznie tel. 693 465 185. Nie czekaj zgłoś swój udział i uzyskaj ochronę PREMIUM dla nowo nabytego aparatu.

Wykup atrakcyjny pakiet ochrony gwarancyjnej DentalHolding PREMIUM

PROGRAM PRIORITY SERWIS

Program przeznaczony jest dla klientów, którzy chcą eksploatować urządzenia pod stałą opieką autoryzowanego serwisu, gwarantującego długą bezawaryją eksploatację aparatury medycznej i zachowanie pełnej sprawności i funkcjonalności przez cały czas eksploatacji urządzeń. Jednocześnie wstąpienie do programu gwaranuje zachowanie kontroli nad kosztami eksploatacji urządzeń oraz szereg przywilejów również w okresie eksploatacji pogwarancyjnej.

Zyskaj:
Bezpieczeństwo pracy
Szybki priorytetowy czas reakcji serwisu
Atrakcyjną stałą ofertę serwisową
Zryczałtowane niskie koszty dojazdu i obsługi serwisowej
Wysoki standard usług – sprawdzona jakość części z gwarancją producentów.
Urządzenia zastępcze w czasie obsługi serwisowej

Trzymaj pełną kontrolę nad kosztami eksploatacji, zyskaj przywileje PRIORITY CLUB

Zgłoszenie problemu serwisowego

Dlaczego istotne jest jak najszybsze zgłoszenie usterki lub uszkodzenia urządzeń medycznych?
Wszyscy jesteśmy zainteresowani bezawaryjnym użytkowaniem urządzeń, dlatego najlepiej nawet w przypadku wątpliwości czy drobnych usterek skontaktujcie się Państwo z nami. Takie działanie zapobiegnie poważniejszym usterkom i uszkodzeniom prowadzącym do kosztownych napraw. 24 godziny na dobę możecie Państwo wysłać do nas zapytanie lub zgłosić usterkę za pomocą zgłoszenia serwisowego w formie e-maile lub używając formularza szybkiego kontaktu. Po otrzymaniu precyzyjnych informacji będziemy w stanie zareagować już w ciągu kilku godzin od awarii urządzenia.
Aby wysłać zgłoszenie wystarczy wysłać e-mail na adres: serwis@dentalholding.com
Co należy przygotować przed zgłoszeniem serwisowym?
Prosimy o podanie informacji zawierającej nazwę urządzenia, numer karty gwarancyjnej (w przypadku zgłoszeń gwarancyjnych).
Opis problemu lub uszkodzenia i dane kontaktowe (telefon, adres e-mail, fax.)
Po otrzymaniu zgłoszenia postaramy się jak najszybciej rozwiązać Państwa problem. Oczywiście służymy również Państwu wsparciem w rozwiązywaniu problemów poprzez możliwość połączenia zdalnego Zgłoszenia serwisowe przyjmujemy również telefonicznie poprzez numery widoczne w zakładce kontakt oraz za pomocą specjalnego numeru telefonu 22 501 38 28 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Zdalne wsparcie

Nasi inżynierowie wsparcia technicznego gotowi są pomóc Państwu zdalnie w rozwiązywaniu wszelkich problemów technicznych.
Aby wykonać naprawę zdalnie prosimy o pobranie programu zdalnego wsparcia i zainstalowaniu go na Państwa komputerze.
Następnie zostaniecie Państwo poproszenie o podanie kod dostępu zdalnego do Państwa komputera w celu przeprowadzenia sesji zdalnego wsparcia.

Pobierz oprogramowanie do zdalnego wsparcia DentalHolding

Zgłoszenie problemu technicznego

Możesz również zgłosić problem techniczny telefonicznie zadzwoń  +48 22 313 08 80 kom. 571 30 90 38

Dziękujemy, wiadomość została wysłana!