Organizujemy szkolenia praktyczne Sprawdź najbliższe terminy

Implantologia
w praktyce

Szkolenie w klinice TATRAMED.

Image Description
Marzena Szot
marzena@dentalholding.com

Implantologia w Praktyce.

Szkolenie przygotowujące do przeprowadzenia samodzielnych zabiegów implantologicznych. Przeznaczone dla lekarzy nieposiadających doświadczenia w zakresie implantologii lub lekarzy z niewielkim doświadczeniem. Szkolenie w grupie max 2 uczestników (możliwość uczestnictwa z własną asystą) z pacjentami lekarza prowadzącego. W czasie szkolenia uczestnik samodzielnie umieszcza 4 implanty u pacjentów.Szkolenie uwzględnia poziom zaawansowania chirurgicznego uczestników.
Czego się nauczysz:
Wskazania i przeciwskazania do leczenia implantacyjnego.
Badanie, wywiad, diagnostyka RTG/CBCT – ćwiczenia praktyczne z oceny OPG.
Dokumentacja medyczna, komunikacja z pacjentem, zgody na zabieg.
Organizacja gabinetu do zabiegu implantologicznego.
Zabiegi przygotowujące pacjenta do implantacji, znieczulenie Premedykacja.
Powikłania implantacyjne – jak uniknąć i jak sobie z nimi radzić.
Omówienie systemów implantologicznych i biomechaniki implantów.
Zjawisko osteintegracji – mechanizm, pierwotna i wtórna stabilizacja implantu.
Omówienie systemu implantologicznego Dentium, instrumentarium.
Metody bezpłatowe i płatowe – rodzaje i techniki odwarstwiania płatów śluzówkowo-okostnowych.
Podstawy implantoprotetyki z uwzględnieniem systemu stabilizacji protez overdenture.
Implantologia cyfrowa – omówienie podstaw, możliwości rozwiazań przy jej zastosowaniu.
Zajęcia praktyczne na modelach oraz samodzielne umieszczenie 4 wszczepów u pacjentów.

Image Description

Nasze dotychczasowe szkolenia, eventy i sympozja.

Image Description
Image Description
Prowadzący zajęcia
Implantologia w praktyce
Mój profil zawodowy

Terminy najbliższego szkolenia

Zajęcia praktyczne prowadzone w gabinecie w grupie 2 osobowej.

Najbliższe terminy

Jeżeli nie znalazłeś odpowiadającego Ci terminu skontaktuj się z nami i zaproponuj dogodny termin a postaramy się znaleźć wygodne rozwiązanie.

Skonatktuj się z nami