Dotacja unijna
DENTALHOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. Modułowy, zintegrowany system do wielowymiarowego i wieloprzestrzennego projektowania wstecznego z hybrydowym indywidualnie dopasowaną linią technologiczną do produkcji element w chirurgicznych w metodach przyrostowych.
Celem projektu jest opracowanie modułowego, zintegrowanego systemu do wielowymiarowego i wieloprzestrzennego projektowania wstecznego z hybrydową indywidualnie dopasowaną linią technologiczną do produkcji element w chirurgicznych w metodach przyrostowych.

Cel zostanie zrealizowany poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych zakończonych opracowaniem prototypu oraz prac rozwojowych w ramach których zostanie osiągnięty etap pierwszej produkcji niekomercyjnej. Projekt dotyczy innowacji produktowej. W projekcie nastąpi realizacją następujących wskaźników:
Rezultatu-kluczowe:
1. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych [szt.]- 1;
2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]- 1;
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] - 2;

Produktu-kluczowe:
1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł]- 2 326 690,00;
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]- 1;
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]-1;
4. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – 1;
5. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) [przedsiębiorstwa] – 1;
6. Liczba realizowanych projekt w B+R [szt.] -1.
Wartość ogółem 4 896 690,00
Wydatki kwalifikowalne 4 169 000,00 PLN
Wnioskowane dofinansowanie 2 570 000,00 PLN
Wkład UE 2 570 000,00 PLN
Wkład własny 2 326 690,00 PLN
Prezentujemy raporty z badań prowadzonych w ramach projektu:

RAPORT ETAP I

RAPORT ETAP II

RAPORT ETAP III