Laboratorium
Badawcze

Testy Specjalistyczne Urządzeń Radiologicznych.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakresie testów specjalistycznych.
zakres akredytacji Laboratorium Badawczego DentalHolding Sp. z o.o.
1. Kiedy wykonać testy specjalistyczne?

Testy specjalistyczne należy wykonać po instalacji urządzenia, w przypadku istotnej naprawy urządzenia rentgenowskiego oraz przed upływem ważności ostatnich testów specjalistycznych. Należy pamiętać, że aparaty rentgenowskie wewnątrzustne należy testować co najmniej raz na 24 miesiące, natomiast aparaty pantomograficzne, CBCT oraz monitory przynajmniej raz na 12 miesięcy.

2. Wybór Laboratorium Badawczego.

Pamiętaj, że Laboratorium Badawcze przeprowadzające testy specjalistyczne musi posiadać ważną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w odpowiednim zakresie dla badanego urządzenia. Laboratorium Badawcze firmy DentalHolding Sp. z o.o. posiada akredytację PCA o numerze AB 1581 i wykonuje testy specjalistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759).

3. Laboratorium Badawcze.

Jeśli chcesz skorzystać z usług naszej firmy wypełnij formularz kontaktowy. Aby zapoznać się ze schematem działania naszego Laboratorium kliknij TUTAJ...

4. Wykonanie pomiarów.

Po przeprowadzeniu badania parametrów fizycznych urządzenia radiologicznego otrzymasz sprawozdanie z badania.

Laboratorium Badawcze:

Image Description
Warszawa ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
www.dentalholding.com
tel.
22 313 08 80
22 501 38 38
tel kom.
693 465 184
693 465 185

Skontaktuj się z nami...

Image Description
Image Description
Rola akredytacji w działalności Laboratorium

Akredytacja to formalne wykazanie kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności. Należy zatem rozumieć ją jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących lub laboratoriów, do wykonywania określonych czynności.

Akredytacja służy budowaniu i umacnianiu zaufania do wyników badań poprzez zachowanie spójności pomiarowej. Potwierdzeniem ważności wyników są m.in. kompetencje personelu, wzorcowanie aparatury pomiarowej oraz cykliczny udział Laboratoriów w badaniach biegłości.

Międzynarodowe normy i wytyczne określają wymagania akredytacyjne zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych.

Laboratorium Badawcze firmy DentalHolding Sp. z o.o. wykonuje testy specjalistyczne następujących urządzeń radiologicznych:
– aparaty do zdjęć wewnątrzustnych
- aparaty do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii cyfrowej
- urządzenie stosowane w stomatologicznej tomografii komputerowej wiązki stożkowej
- monitory stosowane do prezentacji obrazów medycznych

Procedura badawcza została opracowana na podstawie następujących dokumentów:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych” (Dz. U. 2022 poz. 2759).

2. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

3. Dokument PCA DAB-09 „Akredytacja Laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych”.